English version

Medzinárodný heliofyzikálny rok na Slovensku


Riadiaci výbor:
Aleš Kučera (Astronomický ústav SAV)
Karel Kudela (COSPAR NC, Ústav experimentálnej fyziky SAV)
Alina Prigancová (Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava)
Ján Rybák (Astronomický ústav SAV)
Pavol Rapavý (Slovenský zväz astronómov amatérov)
Vojtech Rušin (Slovenská astronomická spoločnosť)
Július Sýkora (SCOSTEP NC)
IHY SK steering (celý výbor)

Zúčastnené organizácie (predbežný zoznam):
Astronomický ústav, Slovenská akadémia vied, Taranská Lomnica
Geofyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Slovenský zväz astronómov amatérov  Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Košice

Vysokohorské observatórium na Lomnickom štíte

Projekty:

 • Projekty so spoluúčasťou Oddelenia kozmickej fyziky, ÚEF SAV Košice v rámci IHY 2007
 • Odborné aktivity hvezdární

  Merania:
 • Kozmické žiarenie vo vysokohorskom laboratóriu na Lomnickom štíte
 • Pozorovanie Slnka na Observatóriu Rimavská Sobota (Powerpoint, 9.5MB)

  Akcie:
 • Deň otvorených dverí v observatóriu na Lomnickom štíte, 18. november 2006
 • Kick-off meeting IHY, Viedeň, Február 2007:
      Prezentácia 1 (Powerpoint, 6MB)
      Prezentácia 2 (Powerpoint, 6MB)
      Poster (pdf, 800kB)
 • Medzinárodný heliofyzikály rok 2007 - Tlačová beseda (link Aktuality SAV, 4.5.2007)
 • Správa pre COPUOS Scientific and Technical Subcommittee 45th Session, Vienna, 11-22 February 2008
 • 4th UN/ESA/NASA/JAXA/BAS Workshop in Sozopol, June 2-6, Prezentácia

  Popularizačné aktivity:
 • Popularizačné aktivity hvezdární

  Pripravované akcie (s účasťou slovenských vedcov, inštitúcií a pod.):
 • 21. Európske sympózium o kozmickom žiarení (Košice, 9.-12. september 2008, v príprave)
 • 26. Európske sympózium o zákrytových projektoch (24-26-29 August 2007, Stará Lesná)
 • Propagácia kozmofyzikálnych výskumov v Košiciach:
  Ústav experimentálnej fyziky SAV spoločne s Fakultou Elektrotechniky a Informatiky Technickej Univerzity v Košiciach organizujú v dobe 11. až 13. septembra 2007 sériu akcií, ktorých cieľom je propagácia kozmofyzikálnych výskumov. V jej rámci sa predpokladá:
  • interaktívna experimentálna prezentácia "Kozmické počasie a Európa" (európsky projekt SWEETS)
  • výstavka s problematikou kozmofyzikálnych experimentov
  • prednáška na tému "Kozmické počasie a energetické kozmické častice" a diskusie k tejto problematike
  • seminár s tématikou "30 rokov kozmofyzikálnych experimentov vyvíjaných v Košiciach: história a perspektívy" s diskusiou
  Akcie sú tiež súčasťou podujatí k 55. výročiu založenia Technickej Univerzity v Košiciach.
  Miesta a doby konania jednotlivých podujatí budú aktualizované.
 • Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007

  Navštívte NASA stránky o IHY 2007


  Posledná zmena: 10-Jun-2008 13:40:34
  Webmaster:
  I. Strhárský